หมายเลขโทรศัพท์

โทรศัพท์ มทร.ล้านนา เชียงราย

053-723-979 , 053-723-978

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

รองคณบดีฯ

4007

สำนักงานคณะฯ

5992 , 5558

อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

ชั้น1 4205 | ชั้น2 4201

วิศวกรรมไฟฟ้า

5559

เทคนิคคอมพิวเตอร์

4300

อุตสาหการ

4600-3

วิศวกรรมโยธา

4400-1

สโตร์ ไฟฟ้า

อ๊อฟ 2011

เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารล่าสุด