ข่าวประชาสัมพันธ์ » เปิดขายเครื่องแบบนักศึกษา

เปิดขายเครื่องแบบนักศึกษา

15 พฤษภาคม 2018
297   0

ร้านค้าสหการ มทร.ล้านนา เชียงราย

เปิดจำหน่าย เครื่องหมาย ชุดนักศึกษา ชุดพละ เสื้อฝึกงาน  และอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้ง ถ่ายรูป นักศึกษาใหม่
ตั้งแต่วันที่ 11- 17 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยแยกเป็นคณะ ดังนี้
– คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     ระหว่างวันที่  11 – 14 มิถุนายน 2561
– คณะวิศวกรรมศาสตร์                   ระหว่างวันที่  14 – 17 มิถุนายน 2561

ณ ตึกบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หน้าอาคารห้องสหการ ติดต่อสอบถามที่ 053-723 971 ต่อ 5005      

รายละเอียดสินค้า สำหรับนักศึกษาดังนี้
>>> อุปกรณ์การเรียน
>>> เครื่องแบบนักศึกษาบริหารฯ
>>> เครื่องแบบนักศึกษาบัญชี
>>> เครื่องแบบนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์