ข่าวกิจกรรม » สาขาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธา เรื่อง คอนกรีตอัดแรง ​Post Tension Practice

สาขาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธา เรื่อง คอนกรีตอัดแรง ​Post Tension Practice

18 พฤษภาคม 2018
616   0

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2561) สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธา เรื่อง…