ข่าวกิจกรรม » ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

20 มิถุนายน 2018
912   0

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ศูนย์ภาษาร่วมกับแผนกภาษาตะวันตก จัดสอบและเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ข่าว : ศิริมาตย์ ธรรมวงค์