ปฏิทินการศึกษา » ตารางปรับพื้นฐานคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตารางปรับพื้นฐานคณะวิศวกรรมศาสตร์

20 มิถุนายน 2018
1068   0

เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาตร์ ระหว่างวันที่ 19 – 21  มิถุนายน 2561

1. วิชาทั่วไป 19 – 21  มิถุนายน 2561
>>> ตารางเรียน
>>> รายชื่อ Sec.
>>> ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (รายชื่อกลุ่มดูที่หน้าห้องเรียน)

 

โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์