ข่าวกิจกรรม » งานประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI 2018

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI 2018

31 กรกฎาคม 2018
737   0

 

มทร.ล้านนา เชียงราย (คณะวิศวกรรมศาตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) ร่วมกับ ECTI Association หรือ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ  จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้ชื่องาน  ECTI-CON 2018, July 18 – 21, Chiang Rai, Thailand เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในหมวดหมู่ ดังนี้
1.Electrical Engineering/Electronics
2. Computer
3.Telecommunications
4.Information Technology
โดย มีนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวมาก

 

โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์