ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ประชาสัมพันธ์…ขอเชิญผู้ที่สนใจลงชื่อสมัคร “ห้องเรียนพิเศษ”

ประชาสัมพันธ์…ขอเชิญผู้ที่สนใจลงชื่อสมัคร “ห้องเรียนพิเศษ”

📣✨ประชาสัมพันธ์…ขอเชิญผู้ที่สนใจลงชื่อสมัคร “ห้องเรียนพิเศษ” ✨📣
📌 จัดการเรียนการสอน วันจันทร์-วันศุกร์ 📌
✅ สาขาวิศวกรรมโยธา ห้องเรียนพิเศษ ภาคปกติ
✅ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องเรียนพิเศษ ภาคปกติ
จัดการเรียนการสอนตามเวลาปกติ วันจันทร์-วันศุกร์
👨‍🔧 คุณวุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.👨‍💻
👉สามารถลงชื่อ เพื่อแจ้งความสนใจของท่านไว้ได้เลย
❗️ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติดำเนินการเพื่อเพิ่มขยายห้องเรียนพิเศษ❗️
——————————————————————
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
✅ inbox ข้อความเพจเฟสบุ๊คมหาวิทยาลัยฯ
☎️ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ 053-723-979 ต่อ 1112-1113
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด