ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงราย อาสาช่วยเหลือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงราย อาสาช่วยเหลือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย

วันที่ 1 กันยายน 2565 คลินิกเทคโนโลยี กองการศึกษา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยนางสาวพรพิมล  ยอดสุวรรณ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี และนายธีระวัฒน์ ผุสดี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยี ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน รวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตร รถบนต์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้รับความเสียหาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงได้เข้าไปช่วยเหลือในการตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ณ วัดดงมะเฟือง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด