สัญลักษณ์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

สีแดงเลือดหมู เป็นสีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

สีน้ำตาลทอง เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

ยอดแหลม หมายถึง สติปัญญาอันฉลาด เฉียบแหลม

จั่วสามเหลี่ยม หมายถึง ความมั่นคง แข็งแรง ความสามัคคี

ฟันเฟือง หมายถึง การทำงานเป็นทีมที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จได้ จำนวนเฟือง 48 เฟือง หมายถึงการปรับ เปลี่ยนสถาบันไปเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2548

สรุป คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความสามัคคี มีการทำงานเป็น ทีม มีความฉลาดเฉียบแหลม สามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่น และมุ่งพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารล่าสุด