ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษา ปวส.ไฟฟ้า เข้ารับการฝึกอบรมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร

มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษา ปวส.ไฟฟ้า เข้ารับการฝึกอบรมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร


หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชชั้นปีที่ 2 ที่จะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมรับการฝึกอบรมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร  ในระหว่างวันที่ 6 – 10  มิถุนายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและอาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โดยมีอาจารย์ชัชวาลย์  แข่งขัน เป็นอาจารย์ควบคุมและคอยให้คำแนะนำ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!!

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด